1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług serwisu internetowego SAMOCHODZIK24.COM, świadczonych przez Usługodawcę - HS Service Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Borkowskiej 25a lok. 18, 30-438 Kraków, NIP PL6793103381, REGON 123194902, KRS nr 0000520597 zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym Kraków Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Administratorem, opiekunem i właścicielem serwisu SAMOCHODZIK24.COM jest HS Service Sp. z o.o. ul. Borkowska 25a lok. 18, 30-438 Kraków, NIP PL6793103381, REGON 123194902, KRS nr 0000520597; zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Kraków Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy.
 1. Usługodawca – HS Service Sp. z o.o. ul. Borkowska 25a lok. 18, 30-438 Kraków, NIP PL6793103381, REGON 123194902, KRS nr 0000520597.
 2. Serwis internetowy, Serwis – strona internetowa działająca pod adresem internetowym www.SAMOCHODZIK24.COM, mająca na celu prezentowanie oraz świadczenie Usług oraz umożliwienie Klientowi zapoznanie się z ofertą Usługodawcy i złożenie Zamówienia na wykonanie wybranej przez siebie Usługi.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ma prawo zaciągać we własnym imieniu zobowiązania, w tym złożyć zamówienie i zawrzeć Umowę o wykonanie Usługi.
 4. Usługi – oferowane przez Usługodawcę usługi określone w § 3.
 5. Pojazd – pojazd mechaniczny będący przedmiotem sprawdzenia stanu technicznego i wizualnego w ramach Usługi.
 6. Zamówienie – oświadczenie Klienta wskazujące Usługę, która ma być wykonana, zawierające wszystkie niezbędne do poprawnego świadczenia Usługi informacje.
 7. Partner – podmiot współpracujący z Usługodawcą w ramach zorganizowanej przez Usługodawcę sieci podwykonawców, a także podmioty współpracujące z Usługodawcą związane z nim odrębną umową.
 8. Ekspert – osoba wykonująca oględziny wskazanego przez Klienta pojazdu, wykonująca raport w formie elektronicznej i/lub papierowej o stanie technicznym i wizualnym wskazanego pojazdu.
 9. CERTYFIKAT – dokument w formie elektronicznej lub papierowej potwierdzający stan techniczny i wizualny pojazdu przekazywany Klientowi po wykonaniu Usługi. CERTYFIKAT jest dokumentem stworzonym z myślą o potrzebach Klientów chcących sprzedać pojazd.
 10. RAPORT – dokument w formie elektronicznej lub papierowej potwierdzający stan techniczny i wizualny pojazdu przekazywany Klientowi po wykonaniu Usługi. RAPORT jest dokumentem stworzonym z myślą o potrzebach Klientów chcących kupić pojazd.
 11. Cennik – zestawienie cen za poszczególne usługi świadczone przez Usługodawcę.
 12. Infolinia – numer telefonu komórkowego wskazany w serwisie internetowym SAMOCHODZIK24.COM, +48 500 00 55 00, opłata za połączenie zgodna z taryfą Twojego operatora.
 13. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i tryb korzystania z Serwisu i usług oferowanych przez www.SAMOCHODZIK24.COM
 1. Usługodawca oferuje dokonanie oględzin oraz oceny stanu technicznego i wizualnego Pojazdu, a następnie sporządzenie z oględzin RAPORTU bądź CERTYFIKATU w formie elektronicznej lub/i papierowej. Oględziny dokonywane są przez Ekspertów przy założeniu możliwie najrzetelniejszego wykonania, zawierają subiektywną ocenę Eksperta stanu technicznego i wizualnego Pojazdu. Oględziny mają na celu sprawdzenie Pojazdu przed jego zakupem bądź sprzedażą według specyfikacji Pakietu zamówionego przez Klienta. Pakiety opisane są w §4 Pakiety.
 2. Ocena stanu technicznego i wizualnego pojazdu – w wyniku Oględzin Pojazdu, Ekspert przygotowuje ocenę stanu technicznego oraz wizualnego Pojazdu w formie RAPORTU bądź CERTYFIKATU. Ocena w zależności od wybranego przez Klienta pakietu zawiera w sobie różne elementy wyszczególnione na stronie internetowej WWW.SAMOCHODZIK24.COM oraz w §4 Pakiety.
 3. Usługi są świadczone odpłatnie, cennik opłat udostępniony jest na stronie internetowej www.SAMOCHODZIK24.COM
 1. Weryfikację informacji zawartych w udostępnionym przez kupującego ogłoszeniu, na którą składają się:
  • określenie stopnia ryzyka związanego z historią pojazdu;
  • sprawdzenie sprzedającego - osoby fizycznej jak i podmiotu gospodarczego;
  • rozmowa telefoniczna sprawdzająca informacje zawarte w ogłoszeniu.
 2. Kontrolę kompletności dokumentów pojazdu oraz weryfikację zgodności danych.
 3. Kontrolę zewnętrznej strony karoserii pojazdu, na którą składają się:
  • pomiar powłoki lakierniczej;
  • sprawdzenie numerów szyb;
  • sprawdzenie lamp, reflektorów;
  • sprawdzenie stanu ogumienia i kół;
  • sprawdzenie szczelin pomiędzy elementami blacharskimi pojazdu.
 4. Oględziny wnętrza pojazdu:
  • sprawdzenie funkcjonowania wszystkich systemów elektronicznych i mechanicznych występujących we wnętrzu pojazdu;
  • ocena stopnia zużycia elementów wnętrza pojazdu;
  • ocena stanu tapicerki.
 5. Sprawdzenie stanu akumulatora i napięcia elektrycznego.
 6. Jazda testowa:
  • weryfikacja poprawnego działania systemów m.in.: ABS, wspomagania kierownicy, kontroli trakcji;
  • sprawdzenie pracy zawieszenia, układu hamulcowego, skrzyni biegów;
  • sprawdzenie poprawnego toru jazdy.
 1. Usługę rozkodowania numeru VIN, w której, jeśli są dostępne, są zawarte następujące informacje:
  • przebieg pojazdu;
  • historia serwisowa napraw;
  • opcje wyposażenia;
  • przeglądy/ badania techniczne;
  • dane techniczne;
  • dane producenta;
  • usterki fabryczne.
 2. Sprawdzenie Pojazdu w europejskich bazach pojazdów skradzionych.
 3. Weryfikację informacji zawartych w udostępnionym przez kupującego ogłoszeniu, na którą składają się:
  • określenie stopnia ryzyka związanego z historią pojazdu;
  • sprawdzenie sprzedającego - osoby fizycznej jak i podmiotu gospodarczego;
  • rozmowa telefoniczna sprawdzająca informacje zawarte w ogłoszeniu.
 4. Kontrolę kompletności dokumentów pojazdu oraz weryfikację zgodności danych.
 5. Kontrolę zewnętrznej strony karoserii pojazdu, na którą składają się:
  • pomiar powłoki lakierniczej;
  • sprawdzenie numerów szyb;
  • sprawdzenie lamp, reflektorów;
  • sprawdzenie stanu ogumienia i kół;
  • sprawdzenie szczelin pomiędzy elementami blacharskimi pojazdu.
 6. Oględziny wnętrza pojazdu:
  • sprawdzenie funkcjonowania wszystkich systemów elektronicznych i mechanicznych występujących we wnętrzu pojazdu;
  • ocena stopnia zużycia elementów wnętrza pojazdu;
  • ocena stanu tapicerki.
 7. Fotografia Pojazdu - wykonanie zdjęć odzwierciedlających obecny stan wnętrza oraz zewnętrzny wygląd Pojazdu.
 8. Sprawdzenie stanu akumulatora i napięcia elektrycznego.
 9. Jazda testowa:
  • weryfikacja poprawnego działania systemów m.in.: ABS, wspomagania kierownicy, kontroli trakcji;
  • sprawdzenie pracy zawieszenia, układu hamulcowego, skrzyni biegów;
  • sprawdzenie poprawnego toru jazdy.
 1. Kontakt telefoniczny z ekspertem w trakcie oględzin pojazdu oraz szybki raport / opinia audio po oględzinach.
 2. Usługę rozkodowania numeru VIN, w której, jeśli są dostępne, są zawarte następujące informacje:
  • przebieg pojazdu;
  • historia serwisowa napraw;
  • opcje wyposażenia;
  • przeglądy/ badania techniczne;
  • dane techniczne;
  • dane producenta;
  • usterki fabryczne.
 3. Sprawdzenie Pojazdu w europejskich bazach pojazdów skradzionych.
 4. Weryfikację informacji zawartych w udostępnionym przez kupującego ogłoszeniu, na którą składają się:
  • określenie stopnia ryzyka związanego z historią pojazdu;
  • sprawdzenie sprzedającego - osoby fizycznej jak i podmiotu gospodarczego;
  • rozmowa telefoniczna sprawdzająca informacje zawarte w ogłoszeniu.
 5. Kontrolę kompletności dokumentów pojazdu oraz weryfikację zgodności danych.
 6. Kontrolę zewnętrznej strony karoserii pojazdu, na którą składają się:
  • pomiar powłoki lakierniczej;
  • sprawdzenie numerów szyb;
  • sprawdzenie lamp, reflektorów;
  • sprawdzenie stanu ogumienia i kół;
  • sprawdzenie szczelin pomiędzy elementami blacharskimi pojazdu.
 7. Oględziny wnętrza pojazdu:
  • sprawdzenie funkcjonowania wszystkich systemów elektronicznych i mechanicznych występujących we wnętrzu pojazdu;
  • ocena stopnia zużycia elementów wnętrza pojazdu;
  • ocena stanu tapicerki.
 8. Fotografia Pojazdu - wykonanie zdjęć odzwierciedlających obecny stan wnętrza oraz zewnętrzny wygląd samochodu.
 9. Sprawdzenie stanu akumulatora i napięcia elektrycznego.
 10. Jazda testowa:
  • weryfikacja poprawnego działania systemów m.in.: ABS, wspomagania kierownicy, kontroli trakcji;
  • sprawdzenie pracy zawieszenia, układu hamulcowego, skrzyni biegów;
  • sprawdzenie poprawnego toru jazdy.
 11. Komputer diagnostyczny:
  • sprawdzenie pojazdu pod kątem błędów we wszystkich sterownikach pojazdu;
  • sprawdzenie widocznych śladów przebiegu.
 1. Kontakt telefoniczny z ekspertem w trakcie oględzin pojazdu oraz szybki raport / opinia audio po oględzinach.
 2. Usługę rozkodowania numeru VIN, w której, jeśli są dostępne, są zawarte następujące informacje:
  • przebieg pojazdu;
  • historia serwisowa napraw;
  • opcje wyposażenia;
  • przeglądy/ badania techniczne;
  • dane techniczne;
  • dane producenta;
  • usterki fabryczne.
 3. Sprawdzenie Pojazdu w europejskich bazach pojazdów skradzionych.
 4. Weryfikację informacji zawartych w udostępnionym przez kupującego ogłoszeniu, na którą składają się:
  • określenie stopnia ryzyka związanego z historią pojazdu;
  • sprawdzenie sprzedającego - osoby fizycznej jak i podmiotu gospodarczego;
  • rozmowa telefoniczna sprawdzająca informacje zawarte w ogłoszeniu.
 5. Kontrolę kompletności dokumentów pojazdu oraz weryfikację zgodności danych.
 6. Kontrolę zewnętrznej strony karoserii pojazdu, na którą składają się:
  • pomiar powłoki lakierniczej;
  • sprawdzenie numerów szyb;
  • sprawdzenie lamp, reflektorów;
  • sprawdzenie stanu ogumienia i kół;
  • sprawdzenie szczelin pomiędzy elementami blacharskimi pojazdu.
 7. Oględziny wnętrza pojazdu:
  • sprawdzenie funkcjonowania wszystkich systemów elektronicznych i mechanicznych występujących we wnętrzu pojazdu;
  • ocena stopnia zużycia elementów wnętrza pojazdu;
  • ocena stanu tapicerki.
 8. Fotografia Pojazdu - wykonanie zdjęć odzwierciedlających obecny stan wnętrza oraz zewnętrzny wygląd samochodu.
 9. Sprawdzenie stanu akumulatora i napięcia elektrycznego.
 10. Jazda testowa:
  • weryfikacja poprawnego działania systemów m.in.: ABS, wspomagania kierownicy, kontroli trakcji;
  • sprawdzenie pracy zawieszenia, układu hamulcowego, skrzyni biegów;
  • sprawdzenie poprawnego toru jazdy.
 11. Komputer diagnostyczny:
  • sprawdzenie pojazdu pod kątem błędów we wszystkich sterownikach pojazdu;
  • sprawdzenie widocznych śladów przebiegu.
 12. Kontrola podwozia i zawieszenia w warsztacie samochodowym:
  • kontrola elementów układu wydechowego, układu zawieszenia, przewodów, osłon;
  • identyfikacja luzów i wycieków.
 1. Usługę rozkodowania numeru VIN, w której, jeśli są dostępne, są zawarte następujące informacje:
  • przebieg pojazdu;
  • historia serwisowa napraw;
  • opcje wyposażenia;
  • przeglądy/ badania techniczne;
  • dane techniczne;
  • dane producenta;
  • usterki fabryczne.
 2. Kontrolę i weryfikację danych zgodności i kompletności dokumentów pojazdu.
 3. Kontrolę zewnętrznej strony karoserii pojazdu, na którą składają się:
  • pomiar powłoki lakierniczej;
  • sprawdzenie oryginalności numerów szyb, lamp, reflektorów;
  • sprawdzenie stanu ogumienia i kół;
  • sprawdzenie szczelin pomiędzy elementami blacharskimi pojazdu.
 4. Oględziny wnętrza pojazdu:
  • sprawdzenie funkcjonowania wszystkich systemów elektronicznych i mechanicznych występujących we wnętrzu pojazdu;
  • ocena stopnia zużycia elementów wnętrza pojazdu;
  • ocena stanu tapicerki.
 5. Sprawdzenie stanu akumulatora i napięcia elektrycznego
 6. Jazda testowa:
  • weryfikacja poprawnego działania systemów m.in.: ABS, wspomagania kierownicy, kontroli trakcji;
  • sprawdzenie pracy zawieszenia, układu hamulcowego, skrzyni biegów;
  • sprawdzenie poprawnego toru jazdy.
 1. Usługę rozkodowania numeru VIN, w której, jeśli są dostępne, są zawarte następujące informacje:
  • przebieg pojazdu;
  • historia serwisowa napraw;
  • opcje wyposażenia;
  • przeglądy/ badania techniczne;
  • dane techniczne;
  • dane producenta;
  • usterki fabryczne.
 2. Kontrolę i weryfikację danych zgodności i kompletności dokumentów pojazdu.
 3. Kontrolę zewnętrznej strony karoserii pojazdu, na którą składają się:
  • pomiar powłoki lakierniczej;
  • sprawdzenie oryginalności numerów szyb, lamp, reflektorów;
  • sprawdzenie stanu ogumienia i kół;
  • sprawdzenie szczelin pomiędzy elementami blacharskimi pojazdu.
 4. Oględziny wnętrza pojazdu:
  • sprawdzenie funkcjonowania wszystkich systemów elektronicznych i mechanicznych występujących we wnętrzu pojazdu;
  • ocena stopnia zużycia elementów wnętrza pojazdu;
  • ocena stanu tapicerki.
 5. Sprawdzenie stanu akumulatora i napięcia elektrycznego
 6. Jazda testowa:
  • weryfikacja poprawnego działania systemów m.in.: ABS, wspomagania kierownicy, kontroli trakcji;
  • sprawdzenie pracy zawieszenia, układu hamulcowego, skrzyni biegów;
  • sprawdzenie poprawnego toru jazdy.
 7. Komputer diagnostyczny
  • sprawdzenie pojazdu pod kątem błędów we wszystkich sterownikach pojazdu
  • sprawdzenie widocznych śladów przebiegu
 8. Kontrola podwozia i zawieszenia w warsztacie samochodowym:
  • kontrola elementów układu wydechowego, układu zawieszenia, przewodów, osłon;
  • identyfikacja luzów i wycieków.
 9. Orientacyjna wycena wartości pojazdu
 1. Klienci chcący skorzystać z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu powinni posiadać:
  • Dostęp do sieci Internet;
  • Aktywne konto e-mail;
  • Urządzenie sprzętowe umożliwiające wygenerowanie zamówienia drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik Serwisu akceptuje wykorzystywanie plików cookies.
 1. HS Service Sp. z o.o. ul. Borkowska 25a lok. 18, 30-438 Kraków, NIP PL6793103381, REGON 123194902, KRS nr 0000520597 zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Kraków Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jest administratorem danych osobowych Klienta.
 2. Klient wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 3. Dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w bazie klientów do konkretnych i zgodnych w prawem celów, tj. Rejestracji Klienta, zawarcia z Klientem umowy, jej wykonania, zmiany bądź rozwiązania, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży Usługi.
 4. Raporty i Certyfikaty przechowywane są w bazie danych Serwisu przez okres 30 dni od dnia wykonania Usługi.
 5. Usługodawca udostępnia dane osobowe Klienta Ekspertom oraz Partnerom wyłącznie w celu poprawnego wykonania przez nich Usługi.
 6. Klientowi przysługuje prawo niewyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych.
 7. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
 1. Każdy użytkownik serwisu przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem Serwisu.
 2. Proces składania zamówienia rozpoczyna się od wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia znajdującego się na stronie WWW.SAMOCHODZIK24.COM.
 3. W szczególności w formularzu Klient podaje informacje takie jak:
  • swoje dane osobowe;
  • link www do ogłoszenia sprzedaży Pojazdu, który ma być przedmiotem Oględzin;
  • rodzaj RAPORTU lub CERTYFIKATU.
 4. Przy wypełnianiu formularza, Klient zatwierdza Regulamin Serwisu.
 5. Kolejnym krokiem jest opłacenie w całości wybranej Usługi na podane w Serwisie konto bankowe.
 6. Umowę między Klientem a Usługodawcą uważa się za zawartą z chwilą zaksięgowania przez Usługodawcę stosownej wpłaty. Z tą też chwilą Usługodawca inicjuje proces wykonania zamówionej Usługi.
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania zamówienia w uzasadnionych sytuacjach takich jak: brak zasobów ludzkich na terenie gdzie znajduje się Pojazd będący przedmiotem Zamówienia, bądź ważne czynniki techniczne niepozwalające na prawidłowe wykonanie Usługi.
 8. Usługodawca niezwłocznie zawiadomi Klienta o braku możliwości wykonania Raportu telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 9. W sytuacji niemożności wykonania Usługi, Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu całej kwoty wpłaconej uprzednio przez Klienta na wskazany numer konta bankowego.
 1. Na stronie internetowej WWW.SAMOCHODZIK24.COM znajduje się kompletny Cennik Usług.
 2. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto – zawierają podatek VAT 23%.
 3. Podane w Serwisie ceny zawierają wszystkie koszty niezbędne do wykonania Usługi:
  • Opłaty związane z zorganizowaniem dostępu do komputera diagnostycznego oraz dostępu do stacji diagnostycznej w celu wykonania przeglądu podwozia;
  • Opłatę za dojazd do wskazanego przez kupującego Pojazdu w celu wykonania RAPORTU, bądź wystawienia CERTYFIKATU;
  • Opłata związana z realizacją zamówienia (kontakt z ekspertami, sprzedającym, kupującym, partnerami);
  • Wynagrodzenie eksperta za wykonany RAPORT lub CERTYFIKAT;
  • Wynagrodzenie osób zarządzających całym procesem.
 1. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za poprawność danych VIN.
 2. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za decyzje zakupowe bądź sprzedażowe podjęte przez Klienta, ponieważ Raport lub Certyfikat stanowi subiektywną opinię wydaną na podstawie doświadczenia oraz stanu wiedzy Eksperta.
 3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany zaistniałe w Pojeździe po dacie wykonania Usługi.
 4. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za nieudostępnienie Pojazdu zleconego do oględzin przez sprzedającego.
 5. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za niewykonanie raportu z powodu błędnie podanych danych przez Klienta.
 6. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za niewykonanie usługi spowodowanej czynnikami zewnętrznymi m. in. : brakiem dostawy energii elektrycznej, problemami z połączeniem do sieci internetowej, błędami wynikającymi z działania Serwisu.
 7. Usługodawca nie daje gwarancji ani rękojmi na wykonaną Usługę i Pojazd poddany Oględzinom, ponieważ Usługa jest subiektywną opinią opartą na wiedzy i doświadczeniu Eksperta.
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od daty zawarcia umowy.
 2. Odstąpienie od umowy możliwe jest tylko i wyłącznie przed rozpoczęciem realizacji Usługi.
 3. Reklamacja za wykonaną Usługę możliwa do 7 dni od otrzymania RAPORTU lub CERTYFIKATU.
 4. Reklamację uważa się za bezpodstawną w momencie gdy Klient kupi lub sprzeda pojazd, który był przedmiotem Usługi.
 5. Zgłoszenia reklamacyjne Klient powinien składać za pomocą poczty elektronicznej.
 6. Reklamacja będzie rozpatrywana przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 1. Wszystkie elementy tworzące Serwis takie jak: konstrukcja, oprogramowanie, elementy graficzne, baza danych, nazwa i wszelkie inne utwory oraz przedmioty jakichkolwiek innych praw majątkowych i niemajątkowych udostępniane przez Serwis pozostają pod ochroną prawa powszechnie obowiązującego, a HS Service Sp. z o.o. nie udziela żadnych praw do któregokolwiek z wyżej wymienionych składników żadnej osobie trzeciej. Wszystkie te elementy są własnością Usługodawcy. W szczególności zabronione jest bez zgody Serwisu wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Serwisu.
 2. Autorem Raportu jest Usługodawca.
 3. Korzystanie z Raportu lub Certyfikatu w celach innych niż zapoznanie się z wynikiem oględzin Pojazdu, a w szczególności jego zmiana, powielanie, udostępnianie osobom trzecim, wykorzystywanie w celach działających na niekorzyść Usługodawcy jest zakazane. Zgoda Usługodawcy wymaga formy pisemnej.
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszystkie zmiany będą na bieżąco publikowane w Serwisie.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej WWW.SAMOCHODZIK24.COM i stanowi integralną część umowy z Klientem.
 4. Ewentualne spory wynikające ze świadczenia Usług przez Usługodawcę będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
COPYRIGHT © 2014 SAMOCHODZIK24.COM